KULTŪROS PAVELDAS ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE:
TARPTAUTINIAI KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PRINCIPAI
ICOMOS DOKUMENTUOSE 1965-2014 METAIS

ICOMOS DOKTRINOS ŠALTINIŲ VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ IR MOKSLINIAI KOMENTARAI

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto mokslinis leidinys

© ICOMOS: ICOMOS doktrinos šaltiniai, 1964–2014
© Australijos ICOMOS: Buros chartija, 1979–2013
© Jūratė Markevičienė: leidinio sudarytoja, 2016
© Rasa Butvilaitė: vertimai ir moksliniai komentarai, 2016
© Viltė Janušauskaitė: vertimai ir moksliniai komentarai, 2016
© Jūratė Markevičienė: vertimai ir moksliniai komentarai, įvadas, 2016
© ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas: leidėjas, 2016
 

ISBN 978-609-95896-0-2
doi:10.5200/ICOMOS

Vilnius 2016