TURINYS

Viršelis

Antraštinis lapas

Padėkos

ICOMOS doktrinos šaltiniai ir jų vertimai

ICOMOS generalinių asamblėjų priimtos chartijos

ICOMOS rezoliucijos ir deklaracijos

ICOMOS nacionalinių komitetų chartijos

  • Australijos ICOMOS chartija dėl kultūrinės reikšmės vietų ir vietovių konservavimo (Buros chartija). Australijos ICOMOS, 1979, 1999 ir 2013 m. Vertė Jūratė Markevičienė
  • Kinijos paveldo vietų ir vietovių konservavimo principai. Kinijos ICOMOS, 2004 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]
  • Indonezijos chartija dėl paveldo konservavimo. Indonezijos ICOMOS, 2003 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]
  • Kvebeko paveldo išsaugojimo chartija (Deschambault Declaration). Kanados ICOMOS, 1982 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]
  • Epltono chartija dėl pastatytosios aplinkos apsaugos ir puoselėjimo. Kanados ICOMOS, 1983 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]
  • Pirmasis Brazilijos seminaras apie istorinių centrų išsaugojimą ir prikėlimą naujam gyvenimui. Brazilijos ICOMOS, 1987 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]
  • Kultūros paveldo vertę turinčių vietų konservavimo chartija. Naujosios Zelandijos ICOMOS, 2010 m. [tik originalo nuoroda, vertimas neįtrauktas į leidinį] | [EN]

Žodynėlis – ICOMOS doktrinos šaltiniuose vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų vertimai šiame leidinyje (anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų)

Leidinio metrika 

Vilnius 2016